SjuntorpsMusiken

SjuntorpsMusiken vid 90-årsjubiléet 1991

Vid tiden runt sekelskiftet var det vanligt att musikkårer uppstod på bruksorterna runt om i landet. syftet var att ge ungdomen något att syssla med och samhällets invånare underhållning. Detta skedde även i Sjuntorp. Initiativet till detta togs av AB Sjuntorp år 1901, som bekostade en instrumentuppsättning, noter och ställde lokal till förfogande. Numera repeterar orkestern i Sjuntorps Folkets Hus.

Sjuntorps musikkår har under åren genomgått många stora förändringar uniformsmässigt, ekonomiskt och musikaliskt. Under många år var Sjuntorps musikkår en ren musikkår till att idag under namnet SjuntorpsMusiken kunna erbjuda en repertoar som sträcker sig från musikkår via fanfarer och högtidsmusik till storband. För att få extra krydda har SjuntpropsMusiken sång både till orkestern och storbandet.

Föreningen består idag av tre sektioner Sjuntorps Musikkår, Humble & Gorgeous Big Band samt Sjuntorpskvintetten. Samtliga sektioner har som mål att bedriva en aktiv verksamhet på alla nivåer såväl musikaliskt som sångmässigt och att alltid ligga på en arrangemangsmässigt hög nivå.