Lilla Edets Musikförening

Lilla Edets Musikförening något av de tidigaste åren.

År 1919 tog Bertil Andrén initiativet till bildandet av Lilla Edets Musikförening. Musikkåren har sitt ursprung i nykterhetsrörelsen och namnet ”Musikförening” kom av att man till en början växlade mellan att vara en ren blåsmusikkår, och att även fungera som salongsorkester, då flera av medlemmarna behärskade både blås- och stråkinstrument. 

Idag är LEMF dock sedan många år en ren blåsorkester, med en given plats i Lilla Edets kulturliv. Musikkåren har under åren haft många samarbeten med Musikskolan, som särskilt under andra halvan av 1980-talet hade flera blåsorkestrar inom ramen för sin verksamhet. Många minns säkert hur musikkåren tillsammans med drillflickor och sångkör marscherade genom centrum fram till valborgselden, och hur gatorna på förstamajmorgonen fylldes av blåsmusik. 

Idag marscherar man inte i lika stor utsträckning, men har däremot en flitig konsertverksamhet tillsammans med SjuntorpsMusiken som man samarbetat med sedan flera år. Nyligen firade LEMF 100 år med en festlig familjekonsert som självklart hölls tillsammans med vännerna från Sjuntorp.

Den som vill veta mer om Lilla Edets Musikförenings historia kan läsa uppsatsen ”En amatörmusikkår i en föränderlig verklighet” som finns HÄR.